EGZAMIN OZHK ŁÓDŹ

with Brak komentarzy

22 listopada w KJ Zbyszko odbył się egzamin z części praktycznej , na uzyskanie uprawnień do wydawania decyzji o wpisie koni do Ksiąg Stadnych koni ras szlachetnych. Egzamin zawierał elementy oceny liniowej konia w ruchu po 8 , ocenę odsadków , źrebiąt starszych oraz bonicję . Egzaminatorami byli :
– Przewodniczący : Bogdan Kuchejda ( członek zarządu PZHK , wiceprezes do spraw sportu PZJ , przewodniczący komisji Księgi Stadnej koni małopolskich , sędzia stylu i kwalifikator młodych koni)
– Andrzej Matławski ( dyrektor SO Gniezno , członek komisji Księgi Stadnej koni wielkopolskich,sędzia stylu i kwalifikator młodych koni)
– dr Jacek Łojek ( kierownik katedry hodowli koni SGGW , członek komisji Księgi Stadnej pksp )
Nad przebiegiem egzaminu czuwała przedstawiciel działu hodowlanego PZHK Kamila Żuchowska
Egzaminowani
– Jacek Bondaruk – ZHKZL Zielona Emilia Góra
– Kamila Bejnar – WMZHK Olsztyn
Paulina Liwińska – WZHK Warszawa
– Wanda Szechyńska – OZHK Wrocław

Wszyscy egzaminowani , nie bez trudu zdali … GRATULUJEMY !!!