Fundacja Klub Jeździecki „ZBYSZKO”

Cele i zasady działania Fundacji.

Celami Fundacji są:
 • Inicjowanie, rozwijanie, wspieranie i propagowanie kultury fizycznej i sportu.
 • Organizowanie i wspieranie aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych.
 • Podejmowanie działań na rzecz ochrony życia i zdrowia ludzkiego.
 • Prowadzenie działalności terapeutycznej, w tym zwłaszcza z wykorzystaniem metod leczniczych z udziałem zwierząt.
 • Upowszechnianie jeździectwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Upowszechnianie i organizowanie sportowej jazdy konnej.
 • parajumpers dunjacka

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 • Nieodpłatną hodowlę koni.
 • Nieodpłatną działalność edukacyjną, szkoleniową, wydawniczą i badawczą.
 • Prowadzenie nauki jazdy konnej.
 • Udział w zawodach jeździeckich, propagowanie współzawodnictwa wśród dzieci i młodzieży.
 • Nieodpłatne organizowanie zawodów jeździeckich.
 • Organizowanie i prowadzenie działalności terapeutycznej oraz rehabilitacyjnej z wykorzystaniem hipoterapii.
 • Aktywizacja osób niepełnosprawnych.
 • Organizowanie wczasów i kolonii dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Organizowanie imprez integracyjnych, powiązanych z prezentacją koni i jazdą konną.
 • Prowadzenie nieodpłatnej działalności hodowlanej, w szczególności organizowanie i udział w wystawach hodowlanych.
 • Udzielanie koni innym podmiotom w celu propagowania jeździectwa, sportowej jazdy konnej, koni, zaprzęgów, itp.
 • Organizowanie imprez zamkniętych oraz masowych w celu propagowania jazdy konnej.
 • Udział o organizacja imprez hodowlanych.
 • Nieodpłatny obrót końmi w celu zapewnienia właściwego stanu klubu jeździeckiego i należytego stanu hodowli.
 • Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 • Hodowlę koni.

 

Fundatorem Klubu oraz organizatorem jest
Centrum Sportowo Rekreacyjne „ZBYSZKO”
cpng